Naturligt Yogaretreat på Samsø - Kristi Himmelfartsferien Forår 2018