Ayurveda

Ayurveda stammer fra Indien og er et holistisk sundhedssystem, som bygger på naturens principper. Den holistiske tilgang betyder, at man ser på mennesket som en helhed. Ikke bare på enkelte dele af mennesket. Det passer så godt ind i yogaens tankegang, som også er opstået i Indien – kroppen og sindet hænger sammen. Ayurveda er et healende system. Det styrker kroppen indefra med ayurvedisk kost og healer kroppen med naturmedicin og ayurvediske behandlinger.

Ayurveda Yoga Retreat i Indien

Hvilken ayurveda type er du?

Universet består af tre vitale livsenergier: Vata, Pitta og Kapha. Disse tre livsenergier kaldes doshaer og er essentielle for krop, sind og sjæl. Det vil særligt være én eller to doshaer, som er mest fremtræden hos dig. Når du lærer din fremtrædende dosha at kende, vil du samtidig få mere selvindsigt og skabe mere harmoni i dig selv. Vata har for eksempel brug for ro. Pitta har brug for afkøling. Og Kapha har brug for bevægelse.