Tommy og Cathrine laver yang yoga ved infinity pool og jungle på Bali efter en lektion om yogafilosofi

2. september 2021

Yamas – Yogafilosofi

Yama handler om personlig etik og integritet og består af fem yamas – ahimsa, satya, asteya, brahmacharya og aparigraha. De er alle universelle retningslinjer for moralsk og etisk adfærd over for dig selv, dine medmennesker og omverdenen. Jeg anbefaler at bruge de fem yamas som vejledende råd til at leve et sundt og balanceret liv, hvilket vil styrke din bevidsthed, vilje og dømmekraft. De fem yamas kan virke som en selvfølge for nogle, men det er de bestemt ikke for alle! Det er vigtigt, at du ikke dømmer andre for at leve deres liv i uoverensstemmelse med de fem yamas. Når du praktiserer dem selv, kan du inspirere andre ved at dele erfaringer, og du kan gå dybere ned i dem, hvis andre spørger mere ind.

Yamas - Ahimsa, satya, asteya, brahmacharya og aparigraha (Yogafilosofi)

Yogafilosofi – Yogaens otte grene

Yogafilosofi er et af de emner, som vi fordyber os i på mine yogauddannelser. Yoga betyder forening og minder os om, hvordan vi er forbundet til hinanden og alt i livet. Yogaen bygger på en række ældgamle skrifter, som kendetegnes som den indiske yogafilosofi. Yogaen forbinder den fysiske, energetiske, mentale og visdomsfulde og blissfulde krop, som tilsammen leder os til endelige frigørelse – fra lidelse til frihed. Yogafilosofien handler om, hvordan du gennem en kontinuerlig yogapraksis kan finde indre ro, stilne sindet og mærke, at du er en del af noget større.

Yamas – De fem yamas

Ahimsa – ikke vold

Ahimsa betyder ”ikke vold” og handler både om fysisk, psykisk og følelsesmæssig vold over for dig selv, dine relationer og omverdenen. Ifølge ahimsa anbefales det ikke at såre dine egne eller andres eller følelser eller være fysisk voldelig over for dig selv eller andre. På yogamåtten betyder det også, at du skal lytte, mærke og møde din krop på en selvkærlig og ikke nedladende måde. Uden for yogamåtten betyder ahimsa, at du skal leve barmhjertigt og medfølende, så du accepterer de ting, der sker i livet, med et kærligt hjerte og et åbent sind. Ahimsa betyder ”ikke vold” over for alle levende væsener, og derfor vælger flere at spise vegetarisk eller vegansk.

Satya – sandhed

Satya betyder sandhed og ærlighed og handler om, at vi skal leve et liv i overensstemmelse med vores værdier. Når du lever livet ærligt, vil du leve med selvrespekt, ære og integritet. Satya kan være svær at leve op til, fordi sandheden kan såre andre, hvilket går imod målet med ahimsa. Det kan gøre ondt at høre sandheden, men den vil sætte dig og dine medmennesker fri.

Asteya – ikke stjæle

Asteya betyder ”ikke stjæle”. Du må ikke tage det, der ikke er givet frit til dig, og du må heller ikke acceptere, at andre stjæler. At stjæle kan både være fysiske ting, tanker, ord og handlinger. Hvis du lever efter asteya vil du opleve generøsitet og overvinde den grådighed og jalousi, der kan være i os alle.

Brahmacharya

Brahmacharya betyder traditionelt cølibat, men skal forstås i en bredere forstand. Når vi kan kontrollere overdrevne fysiske impulser og modstå fristelser, der overstiger vores basale behov, opnår vi viden, kraft og forøget energi. Hver gang du overvinder dine impulser, bliver du stærkere, sundere og klogere. Et af de vigtigste mål inden for yoga er at skabe balance, og brahmacharya er måde at skabe balance, fordi du undgår for store udsving i livet. Den energi, du sparer ved at undgå de store udsving, kan derefter bruges på din yogapraksis og vejen til frihed.

Aparigraha – ikke begær

Aparigraha betyder ”ikke begær” eller ”at give slip” og skal forstås bredere end seksuelt begær. Ifølge aparigraha anbefales det at give slip på alt det, du ikke behøver, og kun have det allermest nødvendige i dit liv. Når vi bliver grådige og begærlige, mister vi evnen til at se vores sande selv (atman), og når vi klamrer os til det, vi har, er vi ikke åbne og modtagelige over for det, vi har brug for. Når vi kun har det mest nødvendige og giver slip på det overflødige, er vi frie.

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.